กินดิน คือกุญแจสู่ความแข็งแรง 

หนึ่งในแนวคิดจากสารคดีเยียวยาผืนดินเรื่องโปรดของใครหลายคน ‘KISS THE GROUND’ แน่นอนว่า สารคดีไม่ได้บอกให้เราหยิบดินขึ้นมาเคี้ยวกร้วมๆ หากแต่บอกกับเราว่า คุณภาพของดินคือคุณภาพอาหาร และคุณภาพอาหารนี้เองนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี  

ไม่ใช่แค่สุขภาพเรา หมายรวมถึงสุขภาพของโลกด้วย 

KISS THE GROUND เป็นสารคดีที่ชวนทุกคนอย่างหนักแน่นว่า มาฟื้นฟูผืนดินกันเถอะ แล้วดิน สำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ เพราะอะไรเราจึงต้องช่วยดินเพื่อให้ดินกลับช่วยเรา สารคดีเริ่มต้นตอบข้อสงสัยด้วยการตามไปดูวันของนักปฐพีวิทยาอนุรักษ์ธรรมชาติผู้ยอมเดินทางหลายพันกิโล เพื่อเปลี่ยนผืนดินแม้เพียงหนึ่งไร่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 ทุกอย่างล้วนมาจากดิน

ความน่าสนใจคือ ผืนดินที่สมบูรณ์ นำความสมบูรณ์ไปสู่พืช สัตว์ แหล่งน้ำ มนุษย์ และสภาพภูมิอากาศ อาจพูดได้ว่าหากเราทำให้ดินดี ทุกสิ่งรอบตัวย่อมดีขึ้นอย่างมหาศาล มาถึงตรงนี้ สารคดีพาเราลัดเลาะไปสัมผัสแหล่งเกษตรกรรมในมุมต่างๆ ของโลก 

สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ผืนดินถูกทำลายอย่างหนักจากสารเคมี อย่างยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช และรูปแบบการทำเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม นอกจากนี้ สารเคมียังฆ่าจุลินทรีย์ในดินอย่างไร้เยื่อใย รวมถึงปลิดชีพจุลินทรีย์ในร่างกายที่คอยปกป้องเรา ทำให้เราเจ็บป่วย   

หากดูไปสักพัก เราจะพบว่าสารคดีพยายามเสนอแนวทางอนุรักษ์ผืนดิน ด้วยการชวนให้ผู้คนเปลี่ยนจากต่อต้านธรรมชาติ เป็นให้ความร่วมมือกับธรรมชาติแทน สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือหลักการระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน ทุกอย่างควบคุมโดยคาร์บอน 

เราสร้างมาจากคาร์บอน 

เราหายใจเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ส่วนพืชหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป เจริญงอกงามเป็นผักสดสวยหน้าตาน่ารับประทาน ระหว่างนั้นบรรดาพืชก็ส่งต่อคาร์บอนให้เหล่าจุลินทรีย์ในพื้นดิน และจุลินทรีย์ในดินก็ให้ธาตุอาหารตอบแทนพืชทั้งหลาย

จะเห็นได้ว่า คาร์บอนไม่ใช่สิ่งไม่ดี คาร์บอนคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อน และเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก แน่นอนว่า ดินซึ่งเป็นแหล่งเก็บซับคาร์บอน จึงประกอบด้วยจักรวาลแห่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลอย่างไม่ต้องสงสัย

เช่นนี้แล้ว สุขภาพผู้คนและสุขภาพโลกจึงเชื่อมโยงกัน ไม่ต่างกับดิน พืช และสภาพภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถแยกความสัมพันออกจากกันได้ เมื่อสุขภาพผู้คนดีขึ้น โลกที่มนุษย์ต้องพึ่งพิงก็ดีขึ้นตามไปด้วย “การดูแลจุลินทรีย์ในดินนั้น จำเป็นต่อสุขภาพของมนุษย์มาถึงตรงนี้ บทสนทนาจากสารคดีก็ยิ่งดังชัดเจนในใจเรา 

นั่นหมายความว่า บทบาทของดินไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับหยั่งรากพืช แต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการเพาะปลูก เป็นแหล่งรวมระบบนิเวศแหล่งใหญ่ ซึ่งหนึ่งในกำลังสำคัญที่ร่วมมือกันปกป้องผืนดินบนโลกเราก็คือพืชและจุลินทรีย์ดิน สารคดียังย้ำเตือนกับเราอย่างจริงจังว่า หากไม่รักษาดินเอาไว้ให้ดี มนุษย์จะเหลือฤดูเก็บเกี่ยวอีกเพียง 60 ครั้งเท่านั้น 

คราวนี้คงไม่ต้องสงสัยหากมีใครยอมเดินทางหลายร้อยหลายพันกิโล เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินแม้เพียงสักไร่ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าดินและพืชที่อุดมสมบูรณ์ในไร่นั้นได้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนับแสนนับล้าน ผลิตอาหารและอากาศที่เต็มไปด้วยคุณภาพ   

สุดท้าย สารคดีตั้งคำถามกับเราว่า อยากให้อาหารในจานมาจากที่ไหน มาจากฝุ่นดินซึ่งแฝงไปด้วยสารเคมีในทุกอณู หรือผืนดินอัดแน่นไปด้วยธาตุอาหารที่เป็นกุญแจสู่ความแข็งแรง