CRAFT. พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายหลายรูปแบบที่คุณสามารถเรียนรู้ แบ่งปันเรื่องราวแนวคิดของผู้คนเพื่อความเป็นธุรกิจ ที่มีแนวความคิดแบบเดียวกันให้ได้นำเสนอตัวตน ผลผลิตคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพิ่มโอกาสในอาชีพให้ทุกคนมีรายได้จาการลงมือทำสิ่งที่รักไปด้วยกัน

คอมมูนิตี้แห่งนี้เติบโตขึ้นจากร้าน ‘Creed’ คาเฟ่ที่ขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเบเกอรี่ ที่เกิดจากการขยายธุรกิจในเครือ Siam Agri Supply หรือ SAS หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพสาขาจุลินทรีย์ จึงได้นำเอาโปรไบโอติก จุลินทรีย์ตัวจิ๋วมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีหลายหลากทางรสชาติให้เลือก เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากภายใน โปรไบโอติกทำหน้าที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขับถ่ายง่าย และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ และเชื้อตัวร้ายที่จะเข้ามารุกรานในร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่ถ้าจุลินทรีย์เกิดความไม่สมดุลก็มีผลทำให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ ตามมาได้

นอกจากนำเอาองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้ว ระหว่างการเดินทางของ Creed เพื่อเสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสร้างสุขภาพดีด้วยอาหาร อย่างเช่นรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อชงเมนูกาแฟซึ่งดื่มได้เฉพาะที่ Creed เท่านั้นส่งต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการส่งเสริมวิถีบริโภคเกษตรอินทรีย์จนได้พบเจอกับพันธมิตรธุรกิจ

พันธมิตรธุรกิจหลากหลายที่ Creed พบเจอมีแนวความคิดแบบเดียวกัน พร้อมเดินหน้าร่วมกัน และสร้างการเติบโตอย่างเป็นธรรม จึงได้รวมจนตัวกันกลายเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์เพลตฟอร์ม CRAFT. ที่ขยายพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้เสริมโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเยอะอีกด้วย