บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร หนึ่งผู้บุกเบิกเทคโนโลยีด้านชีวภาพ และเชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี จัดสร้างศูนย์วิจัยและ พัฒนาเพื่อทุ่มเทให้กับงานค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีทีมวิจัยเฉพาะด้านศึกษาองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นำเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ภายใต้แบรนด์ bioCRAFT เพื่อความปลอดอย่างยั่งยืนทั้งคน สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

SAS มีแนวคิดและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการ ขนาดเล็กที่มีแนวความคิดเดียวกัน พร้อมเดินหน้าสร้างสังคมและชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากการเดินทางแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ได้พบเจอกับหลากหลายผู้คน ที่แสดงถึง แพสชัน ความตั้งใจ แม้กระทั้งอุปสรรคต่างๆ ในการทำธุรกิจ และสร้างผลิตภัณฑ์ หนึ่งในนั้น คือ Creed คาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เครื่องดื่มและมีใจรักในการคัดสรรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ประกอบกับ SAS มีโปรไบโอติก จุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ต้องการให้กลุ่มผู้บริโภคทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงโปรไบโอติกได้ง่าย ได้ร่วมมือกัน สร้างสรรค์เครื่องดื่ม Functional Drink เครื่องดื่มผสม โปรไบโอติก ที่เสริมคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า เครื่องดื่มทั่วไป และได้เติบโตอีกขั้นจากการที่ได้พบเจอพันธมิตรทางธุรกิจอีกมากมายจน กลายเป็น CRAFT.

CRAFT. คอมมูนิตี้ที่เปิดกว้างต้อนรับกลุ่มคนที่มีพาสชัน ความตั้งใจในการนำเสนอธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายหลายรูปแบบจากพันธมิตร จุดประกายไฟ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์หน้าร้านและคอนเทนต์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บอกกล่าวเรื่องราวของผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจ แนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ และ รับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

 

ช่องทางติดตามเพิ่มเติมของ CRAFT
IG : https://www.instagram.com/creed.cafe
Facebook : https://www.facebook.com/creedcafeofficial
Line : @creedofficial