บทความ

ร้านค้าออนไลน์

ระบบ E-dealer

        ร้านค้าออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีสไตล์เฉพาะตัว กิดจากแนวคิดของ SAS ที่อยากเพิ่มโอกาสทางงรายได้ให้กับเพื่อนร่วมทีม จึงสร้างพื้นที่สำหรับรวบรวมผลิตภัณฑ์ของตัวเองและเพื่อนพี่น้อง พร้อมด้วยขยายโอกาสด้วยพื้นที่เปิดกว้างในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ จนเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน
เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องจนเกิดเป็นชุมชนขนาดย่อม ภายใต้แพลทฟอร์ม simplify ที่อุดมไปด้วยคอนเทนต์สร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเรียบง่าย ชื่นชมความธรรมดา แบ่งปันวิถีการดำเนินชีวิตผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการในมูลค่าที่จับต้องได้ แลกเปลี่ยนสาระน่ารู้ในการมีสุขภาพที่ดี นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างสังคมที่ดี มอบแรงบันดาลใจในการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้นการสาธิต

ตัวอย่างบทความ

Read

แลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องราวชวนรู้ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิต ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

Seek

ตามหาสถานที่และเวิร์คช็อปที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่น่าสนใจเพื่อชื่นชมความธรรมดา

Way

วิถีแห่งธุรกิจจากทักษะและความเชื่อเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับสังคม

Pick

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ถูกค้นพบและเราอยากให้ค้นพบ เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีกว่าเดิม

PRODUCTS

ขั้นตอนการเป็น E-dealer

SAS E-dealer Platform

เมนู

สนใจสมัครเข้าร่วมสร้างสังคมคุณภาพ